IFES Konferencia anyagai

Forrás: Mekdsz Ötlettár (www.mekdsz.hu/otlettar)

Itt vagy most: Evangelizáció rovat >>> Rendezvények
Alpontok: Láthatatlan színház | Evangelizációs Bibliatanulmányozás | IFES Konferencia anyagai | Márk Dráma


Ezen az oldalon a 2008-as linzi IFES konferencián elhangzott előadások, szemináriumok összefoglalóit olvashatjátok. Az összefoglalók célja az, hogy azok, akik a konferencián nem tudtak részt venni (vagy részt vettek, de egyszerre csak egy helyen tudtak jelen lenni), ne rekesztődjenek ki a tanításokból. A legtöbb anyag lazábban vagy szorosabban az evangelizációhoz kötődik. Több közülük olyan módszereket ismertet, amelyeket a diákkörökben is érdemes kipróbálnotok, másokból inkább egyénileg tudtok tanulni.

Imádkozunk, hogy ezek az összefoglalók hasznotokra váljanak, és legyenek olyan diákkörök, ahol ezeket olvasva támad egy jó ötlet, vagy elindul egy jó program - Isten még nagyobb dicsőségére! :))

Jó szórakozást kíván az olvasáshoz az Ötlettár-csapat nevében:

Nagy Gábor (nagygl kukac gmail.com)


Tartalomjegyzék

Az Alpha-kurzus (Track 2)

Alpha-kurzus: nemzetközileg és felekezetektől függetlenül működő kereszténységbe bevezető tanfolyam, melynek kialakult menete van.

center


Letölthető: Gergely Kristóf igen színes összefoglalója

Fertőző kereszténység (Track 3)

A fertőző kereszténység elemei:

 • a szeretet fűti
 • árad belőle a hitelesség
 • kapcsolatokra épül
 • egyben cselekedetekre és szavakra is épül (Rm 10:14)
 • folyamat (I.Kor 3:6)
 • mindig együttműködésen alapul (egymással és Istennel) I.Kor 3:5


"A kezünkben tartunk egy nagy könyvet, ez jelképezi bűneinket. Erre felpolcolhatunk egy csomó más könyvet, amik a jó cselekedeteinket szimbolizálják, alul mégis ott van a vastag könyv, ami elválaszt Istentől."

Fuchs Ági fertőző összefoglalója letölthető innen.

Hitvédelem (Track 4)

Maga az apológia kifejezés egy görög eredetű szó, ami valaminek a védelmét jelenti. Európa az egyetlen kontinens, ahol a keresztények száma nem növekszik, ezért fontos felkészülnünk arra, hogy a hitünket megvédjük. Ebben Pál példája sokat segíthet nekünk, ahogy azt az ApCselben láthatjuk. Az evangélium hirdetése során igyekezett a hallgatóinak bizonyítani, hogy Jézus a Krisztus (ApCsel 9:22), és ennek során különböző érveket hozott fel; a zsidóknak jellemzően az ószövetségi igék beteljesedésével, valamint Jézus feltámadásának tanúival érvelt (ApCsel 13:26-33)...

A folytatás Tóth Károly összefoglalójában, amely letölthető itt.

Seeker Bible Studies (Track 6)

Ezt a műhelyt Becky Pippert, az Out of the Saltshaker c. könyv szerzője és a kereső BT elismert szakértője tartotta.

"A megoldás egy olyan csapat létrehozása, amiben többségben nem hívő diákok vannak. Sőt, minél kevesebb a hívő, annál jobb – mert így a résztvevők kevésbé érzik magukat feszélyezve. Az egész módszer alapja, hogy egy olyan lehetőséget biztosítunk a nem hívő barátainknak, ahol biztonságban érzik magukat, és nyugodtan feltehetik a kérdéseiket, elmondhatják a véleményüket. Bár általában a diákköröknek is ez a hozzáállása, a gyakorlatban sokszor nem érzik jól magukat az emberek, ha a keresztények vannak többségben, és olyan furcsa dolgokat csinálnak, mint pl. imádkoznak, meg dicsőítenek."

Hogy ez mire megoldás mégis, miért érdemes minden diákkörnek kipróbálni, és hol kaphattok ehhez segítséget, arról Nyári Attila összefoglalójában bővebben is olvashattok.

Muszlim evangelizáció (Track 8)

A szemináriumon az előadó saját tapasztalatait osztotta meg velünk. Ezen rövid előadás-jegyzet áttanulmányozásával nem válhatunk „iszlám-szakértővé”, de elősegítheti, hogy magabiztosan beszélgethessük az evangéliumról a muszlim emberekkel. Megerősödhetünk, ill. büszkék lehetünk Jézus tanításaiban, és meggyőzően tudjuk mások számára közvetíteni az evangéliumot. Az előadó szeretné, ha a szavai nyomán, lehetőségeinkhez képest, legjobban magunkba fogadjuk az Igét.

Tartalom:

 • A muzulmánok és az evangelizáció
 • A szeretet és a barátság a lehető legerősebb „fegyvereink”!
 • Mégis, mit tegyünk?
 • A fő kérdés, hogy hogyan?
 • DE Hogyan reagáljunk a Krisztust elutasító magatartásra?
 • Az Iszlám sajátos jellemvonásai
 • A muzulmán hit tézisei

Az összefoglalót Szlavov Krisztiánnak köszönjük!

Kereszténység a munkahelyen (Track 10)

"Kereszténynek lenni a munkahelyen más, mint az iskolában. A munkahelyi kapcsolat hosszú távú, nem lehet elkapkodni, barátokká kell lennünk. Itt néha már az is bizonyságtételnek számít, ha bocsánatot kérünk valamiért, vállaljuk a felelősséget. Tanítványok vagyunk a munkahelyen."

"A felmérések szerint a munkahelyen töltjük életünk 30-40%-át, míg a kereszténységgel csak 1-2%-ot, beleszámítva a gyülekezeti életet is. A két felsorolás mégis alapjaiban eltér, habár mindkettőben szerepel a „személyazonosság”. Ha a személyazonosságunkhoz tartozik a munkánk és a kereszténységünk is, akkor a fentiekből úgy tűnik, mintha két úrnak szolgálnánk egyszerre, ráadásul aránytalanul, amit pedig nem kéne!"

 • Hogyan dolgozik Isten?
 • Sikeresség a Biblia szerint
 • Hogy használja Jézus a munkánkat a mi tanítványságunkban?

Részletek és gyakorlati tanácsok a hit munkahelyi megéléséről Picur összefoglalójában.

Ask, and I will give you the nations (Track 11)

 • Jézus, a példánk
 • Tévedések az imádsággal kapcsolatban
 • Akkor miért imádkozunk?

Tanuljunk mi együtt imádkozni, Pálfi Judit összefoglalójából! (u. i.: ez az összefoglaló még nem teljes, Judit bővíteni fogja).

Márk-dráma (Track 12)

1. Mi az a Márk Dráma?

Márk evangéliumának színielőadása, melyben minden történet szerepel. Egy kör alakú térben, középen, három folyosón és egy kerengőn játszódnak az események. 15 színész, nincs jelmez (farmer, póló), nincsenek kellékek, nincsenek mikrofonok, nincs narrátor, nincs forgatókönyv. Mindössze 90 perces a darab.

2. Miért olyan jó ötlet ez a 21.században?

Mozgalmas, látványos, a nézőt egyben résztvevővé is teszi, személyes kapcsolat lehetősége Jézussal, érzelmeket is megmozgatja, rövid.


JAKAB Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?

Jézus feláll és elkiáltja magát.

JÉZUS Hallgass el, némulj meg!

Abban a pillanatban egyszerre eláll a „vihar.”

JÉZUS Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?

A tanítványok félve, csodálkozva suttognak egymás között.

ANDRÁS Kicsoda ez a Jézus? Még a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?

PÉTER (döbbenten) Megérkeztünk!

Kilépnek a csónakból. B felöl üvöltve, rángatózva, hörögve közeledik az ördöngős.

Az izgalmas történet folytatása, előzménye a Bibliában és Koncz Mariann Track-összefoglalójában olvasható! Töltsétek le most! Ha ti is szeretnétek színre vinni ezt a történetet, olvassatok utána Seben Glóri összefoglalójában!

Music with Salt (Track 14)

Avagy zene, másképp. "Ez a szeminárium nem konkrét bibliatanulmányozás, nem is tanítás volt, hanem inkább ahhoz adott segítséget, hogyan találja meg ki-ki a maga útját a zenében. A zene, a művészet csodálatos eszközzé lehet Isten kezében. Ha a szívünket betölti Krisztus szeretete, akkor vihetjük az Ő üzenetét hitelesen a világba, és ez különlegessé teszi a zenélésünket. Isten tud és akar minket mint zenészeket használni így, ahogy vagyunk."

További részletek arról, hogy mi minden történt még ezen a nem konkrét bibliatanulmányozáson, elolvashatók Számely Vivien összefoglalójában, ide kattintva.

Sport és evangelizáció (Track 16)

A sport, a csapat, a közös játék összekovácsolja az embereket, nevel, megtanulunk küzdeni egymással, egymásért. Tele van gyönyörű pillanatokkal, amikor az emberek felkiáltanak, lázba hozza őket, egymás nyakába ugranak akár ismeretlenként is. Nagyon jó lehetőség arra, hogy kapcsolatokat építsünk (csapattársak, szurkolók..), jó példát mutassunk a pályán vagy azon kívül. Rengeteg lehetőség adódik, hogy beszéljünk arról, akiért élünk :).


SESSION 1

Kolossé 4:2-6

2Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. 3Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, 4hogy azt hirdethessem. 5Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. 6Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.

PRAY Hányszor említi Pál az imádság szót? Miért imádkozzunk? Mit jelent ez a sportevangelizációban?

PLAY Hogyan kellene élnünk és viselkednünk? Mit jelent bölcsnek lenni a kívülállók iránt? Hogyan alkalmazzuk a saját szolgálatunkban?

SAY Mit mond Pál az evangéliumról? Miért fontos elmondanunk a jó hírt? (igeversek)

Összefoglalás Imádkozzunk néhány sportbarátunkért, akik szeretnénk, hogy megtérjenek, és a barátságainkért! Kinek az élete győzött meg, hogy keresztény lettél? Írd le hogyan hallottad az evangéliumot és kitől!

Ti is jó sportevangelizátorok lehettek, ha Kovács Dani edzésprogramjából dolgoztok! Ugyanezen témában beletekinthettek még Nagy Ági összefoglalójába.

Evangelizációs stratégia (Track 18)

Az evangelizációs stratégiáról szóló szeminárium három részből állt.

 • Beszélgetés Jézusról a nemhívőkkel - Hol kezdjük és mit mondjunk?
 • Mint keresztény közösség - Kik vagyunk és hová megyünk?
 • Az evangelizáció stratégiájának kidolgozása


1. Hol kezdjük? Mit mondjunk?

Ahhoz, hogy másoknak beszélhessünk arról, mit jelent Krisztussal élni, és mit jelent az örömhír, ahhoz nekünk magunknak is végig kell gondolnunk, mi az evangélium lényege. Sokszor csak néhány percünk van arra, hogy valamit átadjunk Jézus tanításából. Sok ember erre minden egyes alkalommal ugyanazt az „5 perces prezentációt” használja, amiben elmondjuk, hogy az ember bűnös, az ítélete halál, de Jézus meghalt helyettünk és ezért nem kell félnünk, majd elégedetten hátradőlünk („Halleluja, hirdettem az evangéliumot!”). Ez nem helyes.

Hogy mi a helyes akkor mégis? Kiderül Nagy Gábor összefoglalójából, amely a Track 1. napjának témáit fedi le! (A másik két nap eseményeit összefoglaló diáktársak munkája még folyamatban van.)

Vezetőség fejlesztése (Track 22)

A 22 szeminárium témája a nemzeti diákszövetségek vezetősége, mint szerv volt, azaz a szemináriumon a vezetőség céljával, feladataival, szerepével, munkájával foglalkoztunk.

A szemináriumon számos európai nemzeti szervezet (mint a Mekdsz hazánkban) vezetőségeinek tagjai, elnökei voltak együtt, és közösen beszélgettek a felmerült kérdésekről, rövid, bevezető előadások alapján. Érdekes volt megismerkedni más országok (főleg szenior) vezetőségi tagjaival, hallani arról, hogy máshol hogyan dolgozik a vezetőség, milyen feladatokat látnak el, milyen kérdésekkel, problémákkal küszködnek.

Hogy mik hangzottak el ezeken a beszélgetéseken, híven beszámol Schauermann Péter eme beszámolójában.

Személyes eszközök